Przedszkole nr 307 w Warszawie

Projekty

Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole zaangażowało się do udziału w kilku projektach. Realizacja tych przedsięwzięć wiąże się z otrzymaniem certyfikatów. Są one bardzo istotne dla naszego przedszkola, gdyż podniosą jakość naszej pracy, a co za tym idzie komfort dzieci. Bardzo prosimy o czynny udział w wydarzeniach odbywających się pod naszym dachem, bo tylko przy Państwa pomocy jesteśmy w stanie się rozwijać dla dobra dzieci. Pracownicy Przedszkola 307 

Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dziecku:

 • uczy języka i myślenia;
  ćwiczy pamięć i koncentrację;
  poszerza wiedzę i ułatwia naukę;
  wzmacnia więzi emocjonalne;
  wspiera rozwój psychiczny;
  rozwija wyobraźnię;
  pomaga osiągnąć sukces w życiu;
Varsavianistyczna szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
 • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
 • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
 • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
 Kreatywne przedszkole - twórczy maluch

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowanie dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu. Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej z jednej strony ma na celu wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę, a z drugiej - dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nich odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.