Przedszkole nr 307 w Warszawie

Opłaty

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT W PRZEDSZKOLU 307 "WESOŁE EKOLUDKI"

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Bardzo prosimy o dokładne wpłacanie należnych kwot na odpowiednie konta po wcześniejszym sprawdzeniu ich u kierownika gospodarczego Hanny Szostek.

11 zł - stawka żywieniowa za trzy posiłki
8,80 zł - stawka żywieniowa za dwa posiłki

Numery kont:

Opłata za wyżywienie:
13 1030 1508 0000 0005 5020 9055
płatność "z góry" do 15 dnia każdego miesiąca

Opłata na "Radę Rodziców"
43 1500 2022 1220 2002 6562 0000
opłata za dany miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca.

Przedstawiamy wzór wypełnienia przelewów:

Tytułem: (nazwisko i imię dziecka) – opłata za wyżywienie  za m-c .... 2019r. DBFO – Bielany – 
Przedszkole Nr 307, 01-833 Warszawa ul. Księgarzy 9,
13 1030 1508 0000 0005 5020 9055

(wpłata powinna być zaksięgowana na koncie przedszkolnym do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego )

Tytułem: (nazwisko i imię dziecka) – opłata na Radę Rodziców  za m-c .... 2019r. Rada Rodziców

Przedszkola 307, 01-833 Warszawa, ul. Księgarzy 9,

43 1500 2022 1220 2002 6562 0000

(wpłaty powinny być zaksięgowana na koncie Rady Rodziców do dnia 05 danego miesiąca)