Przedszkole nr 307 w Warszawie

Dla rodziców

Praca Przedszkola w lipcu i sierpniu 2020r.

W porozumieniu z Radą Rodziców ustalono, że nasze Przedszkole pracuje od 20 lipca do 28 sierpnia.Zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice

Przedszkole zawiesza zajęcia od 6 maja 2020r. do 15 maja2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA CAŁYM OBSZARZE KRAJU 


HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZEDSZKOLNEJ 2020/2021


Pragniemy poinformować, iż nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” za udział w projekcie o tej samej nazwie. Certyfikat został nam przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Projekt zakładał upowszechnianie wiedzy o Warszawie wśród przedszkolaków oraz promowanie ich aktywności twórczej w jej poznawaniu. Żeby zdobyć certyfikat, nasze Przedszkole podjęło wiele działań ukierunkowanych na przybliżanie dzieciom wiedzy o Warszawie.


Pragniemy poinformować, że w wyniku kilkumiesięcznych działań otrzymaliśmy tytuł "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch".