Przedszkole nr 307 w Warszawie

Dla rodziców


Rekrutacja do przedszkola - zmiana terminów

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.


Szanowni Rodzice,

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia dyżurów wakacyjnych w przedszkolu uprzejmie informuję, że można korzystać z dotychczasowych haseł , które używaliście Państwo w systemie rekrutacyjnym. W przypadku zagubienia hasła istnieje możliwość odzyskania hasła , dostępu poprzez portal rekrutacyjny .W przypadku problemów proszę o informację zwrotną .


Opieka wakacyjna 2020

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Harmonogram dla Rodziców

Zasady zapisów

Plan opieki wakacyjnej 2020


UWAGA

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA CAŁYM OBSZARZE KRAJU


Pilny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/


Szanowni Rodzice, prosimy o wydrukowanie deklaracji i dostarczenie do nauczycieli w grupach.

Deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZEDSZKOLNEJ 2020/2021


UWAGA!

Plan opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jest opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/21975_opieka-wakacyjna-w


Zachęcamy do przeczytania naszej gazetki

EKOLUDKOWE WIEŚCI

 


Pragniemy poinformować, iż nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” za udział w projekcie o tej samej nazwie. Certyfikat został nam przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Projekt zakładał upowszechnianie wiedzy o Warszawie wśród przedszkolaków oraz promowanie ich aktywności twórczej w jej poznawaniu. Żeby zdobyć certyfikat, nasze Przedszkole podjęło wiele działań ukierunkowanych na przybliżanie dzieciom wiedzy o Warszawie.


Pragniemy poinformować, że w wyniku kilkumiesięcznych działań otrzymaliśmy tytuł "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch".